Ngôn ngữ/Language:

Quảng cáo banner trên True Love

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BANNER TRÊN TRUE LOVE

Đơn giá VNĐ/Tháng

 

Khoản mục

Mô tả

Đơn giá

Vị trí

Kích thước

Dung lượng

Trang chủ

Trang trong

Top Banner 1

326x90px

40KB

500,000

v

 

Top Banner 2

326x90px

40KB

500,000

v

 

Top Banner 3
326x90px
40KB
500,000
v
 
Side Banner L 120x300px 40KB 800,000 v v
Side Banner R 120x300px 40KB 800,000 v v
Middle Banner 1 386x90px 40KB 500,000   v
Middle Banner 2 386x90px 40KB 500,000   v

 

  • LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
  • + Mr Nam
  • + Mobile: 0978073555
  • + Email: nam@alexan.vn
  • + Skype: nsynam