Language:
                  

Quảng cáo banner trên True Love


BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BANNER TRÊN TRUE LOVE

Đơn giá VNĐ/Tháng

 

Khoản mục

Mô tả

Đơn giá

Vị trí

Kích thước

Dung lượng

Trang chủ

Trang trong

Top Banner 1

325x90px

40KB

400,000

v

v

Top Banner 2

325x90px

40KB

400,000

v

v

Top Banner 3
325x90px
40KB
400,000
v
v
Side Banner L 120x300px 40KB 300,000 v v
Side Banner R 120x300px 40KB 300,000 v v
Middle Banner 1 300x90px 40KB 200,000   v
Middle Banner 2 300x90px 40KB 200,000   v

 

  • LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
  • + Mr Lê Nam
  • + Mobile: 0978073555
  • + Email: nam@alexan.vn
  • + Yahoo:
  • + Skype: nsynam