Ngôn ngữ/Language:

Hợp tác & Đầu tư

MẠNG HẸN HÒ & KẾT BẠN TRUE LOVE:

 • + Tên gọi chính thức: Mạng Hẹn hò và Kết bạn True Love
 • + Chức năng: Kết bạn, Làm quen, Hẹn hò
 • + Tên miền hoạt động: truelove.vn
 • + Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt và Tiếng Anh
 • + Bắt đầu dự án: 05/10/2011

 

CÔNG TY CHỦ QUẢN: 

 • + Công ty cổ phần Alexan Việt Nam
 • + Mã số doanh nghiệp: 0105309250
 • + Địa chỉ: Số 45/462 Đường Bưởi, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
 • + Website: www.alexan.vn

 

LIÊN HỆ HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ:

 • + Ông Nguyễn Giang Nam
 • + Chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Alexan Việt Nam
 • + Điện thoại: 0978073555
 • + Email: nam@alexan.vn
 • + Skype: nsynam