Language:
                  

linthao710: Lời mẹ dặn

Lời mẹ dặn

28 /8/ 2012 | 08:17am
- Khi một người đàn ông nhớ và yêu thương con...
- Người ta sẽ không chờ con chủ động nt hỏi thăm trước...
- Người ấy sẽ dành hết thời gian rảnh rỗi để nhớ và quan tâm con...
- Vậy nên con đừng làm phiền người ta khi người ta không mún nhớ đến con..
.........s2.............