Language:
                  

lephong1987: MONG!!!

MONG!!!

25 /6/ 2012 | 07:30pm
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua , cũng chăng có gì khác ngày hôm qua , vẫn đi làm , vẫn miệt mài ngoài đường , đôi khi chạnh lòng và thương cảm cho những người thân của mình .... Mong chờ một ngày mới sẽ co nhiều niềm vui mới đến với mình