Language:
                  

jangljnda_9x: linda

linda

30 /8/ 2012 | 11:37am
Nếu chỉ có anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt
Trong thế giới của a lại phía sau
Nếu chỉ có a có thể chữa lành trái tim em
Chỉ cần một lần nữa
Ngay cả khi em nhắm mắt lại
Có một hình ảnh của khuôn mặt của anh
Và một lần nữa em nhận ra
Anh là một sự mất mát em không thể thay thế
Soledad, đó là sự giữ gìn cho người cô đơn
Từ ngày anh bỏ ra đi
Tại sao anh lại bỏ em, Soledad?
Trong trái tim em, anh là duy nhất
Và bộ nhớ của anh sống
Tại sao anh lại bỏ em, Soledad?
Đi bộ xuống các đường phố của Nothingville
Nơi mà tình yêu của chúng tôi là trẻ và tự do
Không thể tin được tại sao một nơi trống
Nó đã đến với
Tôi sẽ cung cấp cho cuộc sống của tôi đi
Nếu nó chỉ có thể là như vậy
Vì tôi có thể không còn tiếng nói bên trong của tôi
Đó là gọi tên của anh.
Soledad, đó là sự giữ gìn cho người cô đơn

Từ ngày anh bỏ ra đi
Tại sao anh lại bỏ tôi, Soledad?
Trong trái tim tôi,anh là duy nhất
Và bộ nhớ của bạn sống
Tại sao anh lại bỏ tôi, Soledad?
Thời gian sẽ không bao giờ thay đổi
Những điều anh đã nói với tôi
Sau tất cả những gì chúng ta đang có nghĩa là phải
Tình yêu sẽ mang chúng ta trở lại với anh và tôi
Nếu chỉ có anh có thể nhìn thấy
Soledad, đó là sự giữ gìn cho người cô đơn
Từ ngày anh bỏ ra đi
Tại sao anh lại bỏ tôi, Soledad?
Trong trái tim tôi, anh là duy nhất
Và bộ nhớ của anh sống
Tại anh lại bỏ tôi, Soledad?
Đó là một sự giữ gìn cho người cô đơn
Từ ngày anh bỏ ra đi
Tại sao anh lại bỏ tôi, Soledad?
Trong trái tim tôi anh là duy nhất
Và bộ nhớ của anh sống
Tại sao anh lại bỏ tôi, Soledad?
Tại sao anh lại bỏ tôi, Soledad?