Language:
                  

chaulam: Hoa xuân

Hoa xuân

30 /8/ 2012 | 08:22pm
Đêm về lạnh giá cõi lòng em
Hoa gió lung lay tạo nhạc tình
Người người ngắm trăng soi ngoài cửa
Em cười lẻ bóng mình em!!!!
Em ước được là mây tận ở trời
Cùng gió với mây đưa hoa đi khắp nơi
Tìm tìm kiếm kiếm con người mới
Người biết vẻ đẹp của nhành hoa :-)