Language:
                  

l0ve_bro: tUy lÀz đAu nHƯg sẼ cỐ chịU.~~~.tUy lÀz bUốt nhƯg sẼ cÓ nÉn trOg tyM ...:] ~~~mƠ 1 h.P ấM áP nƠi kOn tyM aNk..:|

tUy lÀz đAu nHƯg sẼ cỐ chịU.~~~.tUy lÀz bUốt nhƯg sẼ cÓ nÉn trOg tyM ...:] ~~~mƠ 1 h.P ấM áP nƠi kOn tyM aNk..:|

5 /7/ 2012 | 11:48am
1con duong von hok the di...nhung sao van ngoan co ma di cho long nay rom mau:i
dem ngay am tham..yeu du sai lam...2cuc nam cham...trong long tan nat...em nhin anh cuoi...trong long ngam ngui...em biet phai lam sao day...:[