Language:
                  

l0ve_bro: CÓ đÔi kHi , nƯớc mẮt chẢy vÀo tiM..tA khÔng khÓC nhƯg trÁi tiM tA khÓC ... :)

CÓ đÔi kHi , nƯớc mẮt chẢy vÀo tiM..tA khÔng khÓC nhƯg trÁi tiM tA khÓC ... :)

6 /7/ 2012 | 12:17pm
Em ieu anh!mot tinh yeu tham lang
Nhu tham tram tu chiec la vang thu
Anh ko hieu mai muon doi khong hieu
Boi chua bao gio giam noi cung anh./.