Language:
                  

i3u_i3u: =.=

=.=

9 /7/ 2012 | 10:21pm
‎- Làm sao có thể đặt niềm tin vào một ai đó....*
- Khi mà....
- Xung quanh có quá nhiều giả dối...*
- Sợ lắm cái cảm giác tưởng như đã ôm trọn yêu thương....
~ * Nhưng rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại...!!!