Language:
                  

toilachuot: Chia tay...

Chia tay...

7 /9/ 2012 | 07:32pm
Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là chút sắc màu cho cuộc sống này... Thà chia tay mà trong tim có nhau, còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ. Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau, còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau. Thà chia tay mà gặp nhau bình thản, còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau. Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau, còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi...
Chia tay không phải là bi quan, nhưng tôi không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay...
Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn!