Language:
                  

mariobotta: bắt đầu và ...

bắt đầu và ...

9 /9/ 2012 | 01:18pm
Bao giờ là thời điểm tốt nhất cho 1 sự bắt đầu? ngày mai?
với đa số người là như vậy. nhưng ngày mai thì có bao giờ đến. bắt đầu một công việc, một thói quen, một mối quan hệ mới... tất cả hãy để ngày mai là lý lẽ của những con người luôn bị động và , hèn nhát đồng thời rất cầu toàn,thích những thứ hoàn hảo, đẹp đẽ chính vì thế luôn để vuột qua tay các cơ hội trong cuộc sống ...đó là tôi. Phải chăng đó cũng chính là bạn...