Language:
                  

lip0nlip: Gìa hay trẻ đây?

Gìa hay trẻ đây?

28 /7/ 2012 | 09:33pm
ứng viên thì bảo mình trẻ măng, nhưng đề phòng rủi ro nên cứ gọi = chị! hik trẻ măng vs ai nữa đây???????????? Hnay bị hs nhận xét là cô già hơn ùi!!!!!!!! huhuhuhu, mới có 4 tháng mà.
lấy ck thui!
tuy thế nhìn hs vẫn cứ già hơn cô giáo đến nỗi chú lái xe còn trêu lại, hs kém cô có 2t, mà nhìn cô lại trẻ con (bác ý còn dùng từ chíp hôi chứ), vẫn iu đc!!!!!!!!! IM DEAD!
nói j thì nói, mấy tháng gần đây mình cũng già đi nhìu lắm lắm ý!
tự kỉ đây!