Language:
                  

kethatbai2011: làm sao?

làm sao?

11 /9/ 2012 | 10:42am
biết sao đây giờ đây nó đã dung động trước anh người thứ 3 , và nó cũng là người thứ 3 của anh luôn , 2 trái tim đều đã có một nửa riêng của mình vậy mà giờ đây nó không biết nên thế nào , biết rắng anh và nó sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng sao nó vẫn nhớ và vẫn muốn bên anh,nó biết anh và nó đến một ngày nào đó đường ai nấy đi , đó chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi, nhưng nó vẫn muốn nói nó yêu anh........