Language:
                  

boy_smile_9x: Nếu . . .

Nếu . . .

13 /9/ 2012 | 12:14pm
Nếu bạn muốn quên đi một người - một tình yêu, vậy thì đừng nghe những bản tình ca buồn, đừng ngồi một mình suy nghĩ, đừng nuôi hy vọng quay trở lại, đừng bao giờ cho rằng một ai đó có thể là tất cả của bạn. Vì sự thật không ai là của ai và vì thế không ai là tất cả của ai được . . .