Language:
                  

damnguyen86: Bạn đã từng nghĩ ....!

Bạn đã từng nghĩ ....!

31 /7/ 2012 | 10:55am
Bạn đã từng bị bệnh ngoài da chưa? Đã từng thấy một loài sống ký sinh nào đó chưa? Tôi nghĩ hầu hết các bạn đều đã từng nhìn thấy hoặc trải qua. Tôi thấy một điều như thế này:
Nếu bạn coi trái đất là một sinh vật sống và các hành tinh khác và cả mặt trời đang là những sinh vật sống ở những vị trí khác nhau trong một thế giới là không gian. Bạn sẽ thấy rằng, chúng ta chẳng khác nào một loài sống ký sinh hay là một loại bệnh của trái đất.
Bạn thấy đó, con người đang thu thập tất cả những tài nguyên trên trái đất, khai thác một cách cạn kiệt. Nó cũng như bệnh vậy, sống nhờ vào vật chủ và khai thác tài nguyên trên vật chủ đó đến khi cạn kiệt chúng lại phát triển bung ra các vật chủ khác để lại được sống. Con người tìm hiểu không gian cũng đưa tàu thăm dò và cũng có thể con người đang cố vươn xa hơn vật chủ trái đất này để tiếp tục ký sinh vào một hành tinh mới đầy tài nguyên.
Khi bị loài khác ký sinh vật chủ sẽ có những phản ứng khác nhau. Nếu ký sinh là tốt thì vật chủ và loài ký sinh lại rất hoà thuận và phát triển nhưng nếu không tốt thì vật chủ sẽ tìm cách chiến đấu đào thải loài ký sinh. Trái đất cũng vậy. Nó cũng đang quoằn quoại vì con người và Nó cũng đang có những phản ứng ác liệt trở lại con người. Nhưng có một điều là con người không để ý đến nó và con người cố khắc phục nó. Con người đang cố tồn tại trên cái cơ thể đã dần cạn kiệt tất cả sức sống.
Trái đất, ngôi nhà chung hay trái đất chính là vật chủ của con người. Nếu con người chỉ biết săn bắt hái lượm, chỉ biết sinh con đẻ cái và chịu quy luật tự nhiên không thông minh như bây giờ thì có lẽ trái đất sẽ mãi tươi trẻ.
Từ đây ta thấy rằng rất nhiều nền văn minh xa xưa bị vùi lấp. Có thể lại chính do trái đất đã đòi lại những gì thuộc về nó chứ không phải vì một nguyên nhân nào khác.
Không biết tương lai trái đất sẽ thế nào? Tôi không trả lời được, bạn cũng vậy nhưng tương lai sau này con người sẽ biết câu trả lời đó như thế nào!!!!.