Language:
                  

gau_susu: Cuối tuần

Cuối tuần

14 /9/ 2012 | 02:50pm
Thứ sáu rùi, hôm nay các sếp đi vắng chắc là sẽ trốn về sớm được đấy, nhưng mà cứ nghĩ đến 2 ngày tới không biết mình sẽ ra sao nữa? một mình ở nhà, không có việc gì làm rồi lại nghĩ lung tung thôi, vượt qua 2 ngày này mình sẽ vướt qua được những ngày tiếp theo, cửa ải khó khăn đây