Language:
                  

gau_susu: Thứ bảy

Thứ bảy

15 /9/ 2012 | 07:49am
Hôm qua đã cố thức thật khuya, thật khuya để sáng nay ngủ dậy thật muộn vậy mà, 5h mắt đã mở rồi, cố nhắm chặt mặt lại, có níu kéo giấc mơ đêm qua, cố lắm cũng không vượt qua được 7h, làm gì để hết ngày hôm nay đây, đi chơi thì cũng không thích. Mong đến cuối tuần để làm gì cơ chứ :-((