Language:
                  

linthao710: hãy yêu chính con người em

hãy yêu chính con người em

18 /9/ 2012 | 09:08pm
♥ Bạn không cần phải thay đổi bản thân mình.. Vì bất cứ ai..
♥ Vì.. Sẽ có một ngày nào đó.. Một người nào đó.. Sẽ yêu bạn bởi con người thật của bạn.. Chấp nhận những khuyết điểm của bạn.. Và sẽ ở bên bạn.. ^^
♥ Cần gì phải thay đổi Để trở thành con người giả tạo.. Hãy sống đúng với con người thật của mình..♥