Language:
                  

linthao710: Hãy yêu bằng tất cả

Hãy yêu bằng tất cả

19 /9/ 2012 | 01:45pm
♥ Vẫn Biết :
• Để đi đến được tận cùng của Yêu Thương...
• Phải đi ngang qua một con đường mang
tên Nước Mắt...
♥ Nhưng :
• Đợi đợi - Chờ chờ...
• Ta không biết sẽ phải đợi, sẽ phải chờ đến
bao giờ...
• Không biết sẽ nhận lại được gì hay cũng
chỉ là Nỗi Đau...
♥ Nhưng thôi kệ :
• Ta vẫn cứ sống, vẫn cứ Thương Yêu hết
mình...
• Vì ta tin - Chuyện gì rồi cũng sẽ qua cả mà
thôi..