Language:
                  

minhvuong89: đánh giá

đánh giá

20 /9/ 2012 | 02:53pm
-Đừng đem lòng tốt của
người khác ra mà vụ lợi cho bản thân.
K phải người ta ngu
Người ta dốt.
Chẳng qua
Người ta k muốn bạn bị tổn
thương.
Chẳng qua
Người ta muốn cho bạn cơ hội
để nhận lỗi và sửa sai.
Chẳng qua
Người ta đang im lặng để quan
sát bạn mà thui