Language:
                  

minhvuong89: Giá trị của "Đồng Tiền"

Giá trị của "Đồng Tiền"

20 /9/ 2012 | 03:19pm
Giá trị của "Đồng Tiền"
---------Không phải nằm ở chỗ "Ít" hay "Nhiều"
------------Mà là Chúng Ta sử dụng Chúng vào "Mục đích" gì !?
Cũng như giá trị của một "Con Người "
-------Không quan trọng Bạn "Giàu" hay "Nghèo" !
-----------Mà quan trọng là cách Bạn sống với "Gia Đình" và "Bạn bè" ra sao