Language:
                  

ChickenCorn: Thật khó để quên đi một người !!!!!!!!!!!!

Thật khó để quên đi một người !!!!!!!!!!!!

20 /9/ 2012 | 07:07pm
Có khi nào, bạn..
“Chọn tất cả” “Xóa”.....
Hộp thư trống không, vô hồn....
. Hết tất cả rồi những yêu thương.....nhữg
sms hờn giận, giải thích, biện minh, xin lỗi
Và bạn nghĩ ..
Thế là hết rồi....
Nhưng còn một nơi khó xóa quá.. Trái tim!!!
..Xóa đi rồi chắc gì lòng bạn đã nhẹ nhõm.
. . . . Níu giữ một người không còn yêu mình. . . .
. . . Cũng giống như ôm một cây xương rồng vậy. . .
. . . Càng ôm chặt thì càng đau. . .
Nhưng tại sao
. . . Đôi lúc con người ta vẫn chấp nhận thế?