Language:
                  

em_anh_chungta: kiếm tìm ai đó

kiếm tìm ai đó

2 /8/ 2012 | 10:12pm
Em vẫn nhớ
Anh sẽ đến
Em luôn đợi
Hạnh phúc
Có khi nào quá xa xôi?