Language:
                  

linhhip: Em ước mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai.......

Em ước mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai.......

25 /9/ 2012 | 11:58am
chấp nhận