Language:
                  

andy: ĐỢI

ĐỢI

4 /8/ 2012 | 10:43am
Thỉnh thoảng có người hỏi : “Đã có người yêu chưa?”....
Cười và đáp rằng: "... vẫn chưa có... :-( ".
Thật ra không phải không có người, mà chính là không cảm thấy phù hợp.
Không phải yêu cầu cao, mà chính là không thấy có cảm giác.
Đôi khi muốn yêu để bản thân không còn cô đơn nữa, nhưng mà đối tượng vẫn không có, nên không thể tùy tiện.
Bởi vì có câu “thà thiếu chứ đừng dễ dãi”...
Bởi có khi độc thân chính là đang chờ đợi người nào đó… !
... sớm nha ...