Language:
                  

vanhai88: Đôi Khi Cuộc Sống Như ! Vỏ Bọc

Đôi Khi Cuộc Sống Như ! Vỏ Bọc

6 /8/ 2012 | 10:12pm
Người ta sống và thấy cô đơn nhất là khi nào vậy?

Có lẽ đã là một con người, có khối óc, có trái tim, ắt hẳn ai cũng sợ nhất khi nỗi cô đơn bấu víu lấy bản thân mình. Sẽ như là một phản xạ tự nhiên khi anh sống trong một nỗi cô đơn quá lâu. Nỗi cô đơn ấy là do tự hình thành trong tôi. Và đôi lúc tự ngụy tạo cho mình một cái vỏ bọc mà ta gọi nó là lòng can đảm,can đảm đối diện với chính bản thân mình,can đảm đi và về không ai. tôi can đảm khi không cần phải ai đó yêu thương tôi mới có động lực, vân vân và vân vân những lý do cho cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình…