Language:
                  

Emxinh: Thế nào là Được?

Thế nào là Được?

10 /10/ 2012 | 01:55pm

Sống 1 kiếp người, bình an là được.
2 bánh 4 bánh, chạy được là được .
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được...
Người xấu người đẹp, dễ coi là được...
Người già người trẻ, miễn khỏe là được..
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được..
Ông xã về trễ, miễn về là được...
Bà xã càu nhàu, thương mình là được..
Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được...
Tất cã phiền não, biết xã là được..
Kiên trì cố chấp, biết quên là được..
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được..
Không phải có tiền, muốn gì cũng được..
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được..
Ai tốt ai sai, trời biết là được..
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được..
Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được..
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được..
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được..
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được..