Language:
                  

shu0202: .....*_@Nắng@_*.....

.....*_@Nắng@_*.....

19 /6/ 2012 | 08:47pm
Nơi một ngày nắng đã đi qua
Và em còn ở lại
Không mưa giông, chẳng bão bùng sợ hãi
Nhưng em sợ hoài cái cảm giác không anh
Sẽ có một ngày nơi nắng đẹp trời xanh
Em với anh sẽ gặp nhau lần nữa
Có lẽ yêu thương sẽ vơi đi một nửa
Nhưng nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anh.