Language:
                  

gau_susu: Công bằng

Công bằng

16 /10/ 2012 | 05:48pm
Cuộc sống không cho không ai cái gì và có lẽ cũng không lấy đi của ai tất cả. Hôm nay em lại cảm nhận được vậy. Cũng vì chị, chị có lẽ có tất cả, cuộc sống đầy đủ, được yêu thương, được bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng chiều chuộng, chăm sóc cẩn thận, nhưng giờ chị chỉ muốn một đứa con mà cũng thật khó khăn. Mong mẹ con chị mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông.
Em không tham lam, em cũng có mong muốn như của chị thôi, đó là một gia đình nhỏ với người chồng yêu vợ những đứa con khỏe mạnh. Hy vọng ông trời sẽ giúp em có được điều đó