Language:
                  

damnguyen86: Thật là ...

Thật là ...

9 /8/ 2012 | 02:05pm
Đúng là con người khi đã mất bình tĩnh thì chẳng nghĩ được gì. Thật là xầu hổ với bản thân khi nghĩ lại những gì mình đã nghĩ. Cuộc sống còn nhiều điều phức tạp mà bản thân còn có thể giữ bình tĩnh để xử lý vậy mà gia đình mới có chút chuyện đã suy nghĩ loạn cả lên chẳng thể có một phương án cho hợp lý.
Đối với vợ thì mình là một người chồng mẫu mực nhưng bản thân lại có tính xấu. Vì thế khi mình phạm sai lầm thì đối với vợ mình như một ngọn núi đổ sập xuống đầu. Còn mình thì chẳng thể nói gì nghĩ gì để làm cho vợ mình nguôi ngoai cả. Thật đáng hổ thẹn quá đi. Bản thân luôn luôn tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh nhìn nhận sự việc dù có bất kỳ điều gì xảy ra, nhưng mình lại không làm được điều đó. Mình sẽ làm những gì mình nghĩ và cố gắng làm dù cho vợ mình có nói gì làm gì đi nữa. Mình phải giữ lấy hạnh phúc của mình. Mình không muốn mất nó một chút nào. Mình muốn có lại cái cảm xúc gia đình mà mình luôn có. Chỉ một chút sai lầm mà hậu quả đến nhường này. Thật là không thể chấp nhận được.
Hãy thật bình tĩnh để cảm nhận và hành động nào!