Language:
                  

crazylove_93: Ngày buồn

Ngày buồn

19 /6/ 2012 | 10:06pm
Ngoài trời từng hạt mưa cứ nhẹ nhàng rơi, vậy sao trong lòng tôi lại buồn vậy chứ có phải vì ai đó chăng??????????