Language:
                  

hoahongvang_0906: mơ hồ

mơ hồ

20 /6/ 2012 | 10:06am
cánh chim trời còn mải miết bay đi
tìm nơi nào hỡi bốn phương tri kỉ
tiếp bước ai mà đôi chân bề bỉ
tìm hơi ấm trong vạn tỉ con ngừoi...