Language:
                  

Spring: Copy từ Mr Mark Twain

Copy từ Mr Mark Twain

30 /10/ 2012 | 09:44pm
"Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồn của bạn đón trọn lấy gió. – Mark Twain"