Language:
                  

heongok0204: Nếu biết rằng???

Nếu biết rằng???

15 /8/ 2012 | 03:46am
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh sẽ chẳng buộc em vào tội lỗi
Em đứng đó u buồn như bóng tối
Khổ thân em có nói được gì đâu.
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh sẽ chẳng hẹn em chiều ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và ít ra tương lai còn ngọt ngào.
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh sẽ chẳng trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
Thì em xa......
Em đã quá xa rồi.....!!!!!!!!!!!

"catbuileduong.tinhyeulesong"
tặng NH_heongok0702"