Language:
                  

Im_Ho: Nhạt

Nhạt

8 /6/ 2012 | 09:45pm
Cuộc sống cứ chuyenr động như nó vốn có, còn mh? hình như vẫn đang đứng yên tại một chỗ. Bế tắc. Sao những ng thân yêu của ta lại có thể nói ra những lời làm ta thấy tổn thg ghê gớm, dù họ k cố ý, hay tại mh quá nhạy cảm?