Language:
                  

nganguyen: 8 lý do khiến máy tính hay hơn vợ

8 lý do khiến máy tính hay hơn vợ

3 /1/ 2013 | 08:07pm
8 lý do khiến máy tính hay hơn vợ
1. Nếu bạn về nhà lúc 3 giờ đêm, nó sẽ không hỏi bạn vừa đi đâu, làm gì, với ai...
2. Bạn có thể tắt nó đi khi đã "dùng" xong.
3. Nó chẳng bao giờ nói "Tối nay không đi chơi được rồi. Bận việc quá".
4. Bạn có thể kể cho nó bất cứ điều gì và nó luôn luôn lắng nghe.
5. Nó sẽ nhớ mọi thứ mà bạn muốn nó nhớ, nó sẽ quên mọi thứ mà bạn muốn nó quên.
6. Bạn có thể lập trình cho nó nói những câu mà mình muốn nghe.
7. Nó chẳng bao giờ tỏ ra quá mệt mỏi.
8. Nó sẽ không bao giờ phàn nàn vì bạn không đưa nó đi chơi.