Language:
                  

nekochan: Một ngày mưa

Một ngày mưa

8 /1/ 2013 | 04:09pm
Mưa ... lạnh...mở truelove lên thấy nhưng bông tuyết bay bay. Cảm giác lạnh lại càng tăng thêm. Như có gì đó đang tan ra. Cảm nhận cái lạnh mơn man trên da thịt. Sài Gòn cũng có những lúc lạnh thế này sao???

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"....