Language:
                  

hoavi: mối tình đầu

mối tình đầu

2 /4/ 2013 | 03:12pm
Người ta có thể quên rất nhiều điều nhưng mối tình đầu thì chẳng thể.
Người ta có nhiều thứ để nhớ nhưng mối tình đầu là thứ nhớ nhiều nhất.
Tạm biệt anh, mối tình đầu… em phải mạnh mẽ lên thôi!