Language:
                  

Gin: Biển bờ

Biển bờ

8 /5/ 2013 | 12:08am

 


 


 


Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng vỗ


Là nồng nàn hôn cát đâu em


Vâng! Em hiểu ngoài khơi xa sóng vỗ


Đưa sóng về càng đẩy sóng xa hơn


Vâng! Em hiểu mỗi con tàu đêm đêm


Khắc khoải mãi bởi hải đăng còn thức


Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực


Biết về đâu khi chỉ một thân tàu


Cuối chân trời sao và biển hôn nhau


Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc


Mai sóng lại về thôi và nặng nhọc


Ngủ bên bờ giấc ngủ vô tâm


Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm


Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng


Phiêu diêu mãi để con thuyền khô nắng


Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu


Ngoài khơi xa sóng vỗ cũng rất nhiều


Sao nhấp nháy và muôn điều chờ đợi


Không có nghĩa một lần nghe sóng nói


Yêu bờ nhiều là cho cả bờ đâu...