Language:
                  

jayjayhao: 29-5-13

29-5-13

29 /5/ 2013 | 11:03pm

bùn chán nóng kinh khủng ngày ngày đi cafe vs bạn thấy chúng nó ai ai cũng có cặp có đôi người người nói nói cười cười mà mình vẫn FA bùn ko tả nỗi nhưng vẫn lê lết đi vì ở nhà tự kỉ còn bùn hơn haizz