Language:
                  

NamStop: 1 ngày phượt

1 ngày phượt

31 /5/ 2013 | 02:16am

Đêm rồi mọi ng ngủ cả. Một mih ngồi nhìn xa xăm ra hồ và nghĩ về 1 thứ gì đó mà ngay cả bản thân cũng chả biết nữa...:v