Language:
                  

MinhAnh: 18+

18+

31 /5/ 2013 | 07:48am

*Đàn bà cần TÌNH YÊU của người đàn ông và trao cho họ SEX

 Đàn ông cần SEX và vì thế họ phải trao cho đàn bà TÌNH YÊU !


*ĐÀN ÔNG NỚI CHUYỆN VỚI ĐÀN BÀ ĐỂ CÓ THỂ NGỦ VỚI ĐÀN BÀ 

ĐÀN BÀ NGỦ VỚI ĐÀN ÔNG ĐỂ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI ĐÀN ÔNG 


*Nếu bạn có cảm tình với hai người ở cùng một thời điểm, hãy chọn người đến sau, vì nếu bạn thật lòng yêu người thứ nhất, bạn đã chẳng phải lòng người thứ hai ! :-)