Language:
                  

maithanh: Đến lúc phải ... chết

Đến lúc phải ... chết

15 /8/ 2012 | 11:36pm
Thiền sư Ikkyu, ngay lúc còn bé đã rất thông minh. Thầy của cậu có một chén uống trà rất quý, một đồ cổ hiếm hoi. Ikkyu lỡ tay đánh vỡ chén và vô cùng bối rối. Nghe bước chân thầy đến, Ikkyu vội dấu chén vỡ sau lưng. Thầy xuất hiện, Ikkyu hỏi: "Tại sao con người phải chết?".
"Thật là tự nhiên," vị thầy già trả lời. "Mọi vật đã sống lâu tất phải chết."
Ikkyu liền giơ cái chén vỡ ra nói: "Đã đến lúc cái chén của thầy cũng phải chết."