Language:
                  

tanlam20111988: kết bạn + tìm người yêu

kết bạn + tìm người yêu

4 /6/ 2013 | 04:56pm

mình muốn làm bạn với tất cả mọi người và muốn tìm nửa còn lại nữa. mính muốn tìm người thật thà một tí,hiền một tí và cả chăm chỉ nữa.