Language:
                  

Gin: Thức đêm tháng sáu

Thức đêm tháng sáu

6 /6/ 2013 | 07:32pm

 


 


 


 


Tháng sáu đến trên lịch vội vàng
Đêm bước qua nhanh những ngày dài không ngủ
Chiếc lá xanh còn thức mình đợi bạn
Những vì sao rơi đêm nay chẳng thấy về.

Ngõ phố dài đắm mình với lặng thinh
Cho một đêm nỗi niềm ngủ quên không dậy
Ai đã bước với gót hài in đậm trên dấu phố
Tiếng ai ngân nga khe khẽ u hoài.

Này Người ơi ! Nhớ đừng trở em về với tháng Năm
Đường cũ người xưa là bóng hình nhân ảnh
Mùa chia ly với mối tình dang dở
Nỗi nhớ mệt nhoài thiếp ngủ cánh tay em.