Language:
                  

Gin: Hoài niệm

Hoài niệm

6 /6/ 2013 | 07:33pm

 


 


 


 


 


Có những ngày người ta thấy xa nhau
Tự cho phép mình là người có quyền làm đau người khác
Có quyền giận dỗi hay chỉ là nói vài câu bực dọc
Chợt để nỗi lòng mình chất đầy những ngổn ngang.

Có những ngày người ta lướt qua nhau
Bỗng thấy nhớ một mùa thương xưa cũ
Con đường vắng đã lâu không đi lại
Giờ hóa ra trống vắng đến vô cùng.

Có những ngày người ta thấy nhớ nhau
Bỗng nuối tiếc tình đầu còn dang dở
Mắt thơ ngây ướt một vùng trời nhỏ
Bình yên đâu còn đọng lại chút hờn.

Có những ngày đáng nhớ đã vội xa
Không ai bước quay trở lại đường cũ
Sóng sánh mưa rơi trên hàng cây than thở
Người đã vội xa ai xót lại tình đầu ?