Language:

nothing: 14/06/2013 (2)

14/06/2013 (2)

14 /6/ 2013 | 10:06pm

• Gặp được nhau đã là cái duyên !

• Đến với nhau . . .

• ßên cạnh nhau . . .

 


• Quan tâm nhau. . .

• Ÿêu thương nhau . . .

. . .có lẽ là do số phận . . .

• Ñhưng có giữ được cái duyên phận ấy hay không là do chúng ta. . .

• Đừng nghỹ duyên số sắp đặt cho ta của nhau thỳ sẽ mãi là của nhau. . .

. . .ông trời chỉ giúp ta một nửa đoạn đường mà thôi . . .

• Đoạn đường còn lại phải do ta tự đy tiếp. . .

• ¶-¶ạnh phúc chỷ đến với người biết trân trọng giữ gìn....♥♥♥♥