Language:

nguoiyeuoi_elaai: baby_ don't_cry_plzzz

baby_ don't_cry_plzzz

3 /7/ 2013 | 11:04pm

khi người con gái khóc vì mình dù đúng hay sai người con trai cũng có lỗi, tôi đã làm cho nhiều người phải khóc và giờ đây tôi k muốn như thế nữa, hoàn toàn không muốn, tôi chỉ muốn làm ai đó cười, làm ai đó hạnh phúc và lúc bào cũng nghĩ rằng luôn có tôi bên cạnh lúc vui buồn. tôi đang đi tìm người con gái để tôi làm điều đó, biết đâu ngoài kia ai đó đang khóc và muốn có tôi ở bên cạnh.... viễn cảnh ấy luôn ám ảnh trong tôi.