Language:

acodonnn: được tin em lấy chồng

được tin em lấy chồng

8 /10/ 2013 | 09:31pm

Nhận được thư em lúc nhá nhem,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ:
"Anh ơi ngày mai nó lấy em".


xỉu