Language:

acodonnn: thơ thẩn thản thơ

thơ thẩn thản thơ

9 /10/ 2013 | 11:01am

Man mác mênh mông mãi mộng mơ.
Đớn đau đẩy đưa đời đơn độc.
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương.
Vội vàng vô vọng vì vương vấn.
Lả̉ lơi lành lạnh lòng lẻ loi.
Canh cánh cồn cào càng côi cút.
Mệt mỏi mong manh mãi một mình…
Dang diếu dằng dai dáng dậc dờ,
Vấn vương vô vị việc vu vơ,
Tưởng tin tươm tấc, tình tươi tốt
Mong mỏi mặn mà, m á mẩn mơ
Đắm đuối đầu đường, đi đú đởn,
Ngập ngừng ngang ngữa, ngó ng u ngơ
Lâm ly lưu luyến lòng lai láng
Thấp thỏm thương thầm thả thẩn thơ